Dňa 6.12.2019 v dopoludňajších hodinách navštívil materskú školu a základnú školu Mikuláš v sprievode študentiek SOŠ pedagogickej v Prešove, ktoré si pre deti a žiakov pripravili divadelné predstavenie v telocvični školy. Samozrejme, že na tejto akcii nesmel chýbať čert, ktorý deťom pripomenul ako sa majú správať. Na záver akcie každé dieťa dostalo od Mikuláša balíček, ktorý bol sponzorovaný zo združenia rodičov.

Ďakujeme.

Fotky: https://photos.app.goo.gl/g9RknV9ajujyR1Sg8

Mikuláš