Mikuláš

Mikuláš

Dňa 6.12.2019 v dopoludňajších hodinách navštívil materskú školu a základnú školu Mikuláš v sprievode študentiek SOŠ pedagogickej v Prešove, ktoré si pre deti a žiakov pripravili divadelné predstavenie v telocvični školy. Samozrejme, že na tejto akcii nesmel chýbať čert, ktorý