Projekt OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove

Športom k aktívnemu životu a komunikácií bez bariér
 
Tento projekt v sume 2300,00 € podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí a poisťovňa Kooperatíva.
 
Projekt je zameraný na dopravnú výchovu, korčuľovanie, plávanie a psychomotorické hry pre deti so sluchovým a rečovým postihnutím.
pspd19
Projekt OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v Prešove