Kritéria pre prijatie uchádzačov o nadstavbové štúdium do 1. ročníka na SŠ P. Sabadoša internátnu, Duklianska 2 v Prešove v školskom roku 2015/2016 – viac info je na https://spojenaskola.info/ponuka-vzdelavania/najnovsie-clanky/

Kritéria pre prijatie uchádzačov o nadstavbové štúdium