Dňa 30.1 2015 sa konala „Legománia“ v ŠKD. Na tejto akcii sa zúčastnili žiaci od prípravných až po štvrtý ročník ŠKD. Akcia sa začala o 13.30 h v priestoroch školského klubu – herni. Žiaci boli rozdelení do jednotlivých skupín podľa tried. Pracovali v skupinách aj jednotlivo. Hlavnou úlohou bolo vymyslieť a vytvoriť zaujímavé predmety z Lega alebo stavebnicových kociek. Úloha deti veľmi zaujala, pracovali s nadšením a zanietením. Podarilo sa im vytvoriť veľmi zaujímavé „diela“ (železničná stanica, nanuk ,robot, hrad, pevnosť a iné.)

Hlavným cieľom „Legománie“ bol rozvoj kreativity, predstavivosti  a spolupráce v skupine a aby žiaci vedeli prezentovať svoj výtvor – dielo z Lega, alebo stavebnice pred svojimi spolužiakmi a vychovávateľmi. Žiaci sa na tejto akcii aktívne zabavili a za svoju aktivitu dostali zaslúženú sladkú odmenu.

Za akciu boli zodpovedné vychovávateľky M. Reváková a Mgr.D. Uličná.

 

Fotogaléria:

https://plus.google.com/photos/116439822996477392695/albums/6148348871440441649

 

Zostrih z videa:

VIDEO

Legománia v ŠKD