V dňoch 6. – 7.5. 2015 sa uskutočnila akcia pod názvom „Noc škriatkov“ (3.ročník), ktorej cieľom bolo ponúknuť deťom tie aktivity, ktoré s rodičmi nevykonávajú a umožniť im prenocovať v škole. Vedľajším cieľom bolo naplno rozvinúť fantáziu dieťaťa a podporiť ho tak v detskom snívaní a viere na zázraky a poklady.

Akcie sa zúčastnilo 34 detí z tried NKS (Pr.A,1.A,1.B,2.A,2.B,3.A.,3.B,4.A.) a 4 vychovávatelia (Kollárová, Potašová, Vydumská, Cerva).Ubytovanie a  strava (večera + raňajky) boli zabezpečené v škole. Finančný doplatok hradený rodičmi činil 1,50,- Euro/dieťa, ostatné poplatky boli  hradené zo sponzorských zdrojov (ZRPŠ, OZ).

Samotný program pozostával z návštevy technického múzea v Solivari, ekoparku Holá Hora s programom na tému Lesná pedagogika a  prechodom na večernú a nočnú časť akcie:   maľovanie na tváre detí, túlanie sa nočnou školou, hľadanie  pokladu a vypúšťanie lampiónov s prianiami a túžbami. Samozrejmosťou bol peší presun z miesta na miesto (okrem Solivaru).

Ohlasy detí a rodičov boli skvelé, takže akciu môžeme hodnotiť za vydarenú  s naplnením zadaných cieľov.

 

Za  škriatkov  teta  Zuzka

Krátky šot z akcie „Noc škriatkov“

Fotky: https://plus.google.com/photos/116439822996477392695/albums/6152694284214615009?banner=pwa

Noc škriatkov