Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na SŠ P. Sabadoša internátnu, Duklianska 2 v Prešove v školskom roku 2019/2020 – PDF dokument