Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Aktuálne oznamy:

Tematická vychádzka SP – Bikoš

Tematická vychádzka SP – Bikoš

Dňa 12.septembra 2018 žiaci 1.-4. oddelenia absolvovali vychádzku do lesoparku – Bikoš, kde prekonávali terénne prekážky – kopec, ...

Tematická  vychádzka SP – Šariš park – Salaš – Male – Veľký Šariš

Tematická vychádzka SP – Šariš park – Salaš – Male – Veľký Šariš

Dňa 19.septembra 2018 sme cestovali mestskou hromadnou dopravou, označovali si lístky. Absolvovali sme prehliadku areálu Šariš parku ...

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2017/2018

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2017/2018

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2017/2018 ...

4.10.2018 – Imatrikulácia prípravkárov v ŠKD

4.10.2018 – Imatrikulácia prípravkárov v ŠKD

Dňa 4.10.2018 sme pripravili akciu pod názvom – Imatrikulácia prípravkárov, ktorá sa uskutočnila v telocvični. Akcie sa zúčastnili ...

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy

Viac info je na priloženom PDF dokumente: VK SS Presov Duklianska  

Oznam o riaditeľskom voľne

Oznam o riaditeľskom voľne

Dňa 17.09.2018 (pondelok) budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu havarijného stavu na vodovodnom potrubí. Príchod na internát po 17,00 ...

Oznam o slávnostnom otvorení školského roka 2018/2019

Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 (pondelok) o 9.00 hod.pred ...

Informácie pre rodičov detí z MŠ

Milí rodičia, školský rok sa začína 3. septembra 2018. Informácie o  platbách, organizácii dňa, potrebných tlačivách dostanete od ...

Oznam o zmene výšky poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD

Riaditeľ školy v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z. z. § 114 ...

27.6.2018 – Športovo-pohybové popoludnie – HÝB SA

Dňa 27.6.2018 si naši žiaci mohli zmerať sily medzi sebou na akcii HÝB SA. Akcia síce bola plánovaná na školskom dvore ale počasie nám ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU