Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Aktuálne oznamy:

Oznam o riaditeľskom voľne

Oznam o riaditeľskom voľne

Dňa 17.09.2018 (pondelok) budú mať žiaci riaditeľské voľno z dôvodu havarijného stavu na vodovodnom potrubí. Príchod na internát po 17,00 h.

Read More

Oznam o slávnostnom otvorení školského roka 2018/2019

Vedenie školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 (pondelok) o 9.00 hod.pred školou. (v prípade nepriaznivého počasia sa bude konať v telocvični)

Read More

Informácie pre rodičov detí z MŠ

Milí rodičia, školský rok sa začína 3. septembra 2018. Informácie o  platbách, organizácii dňa, potrebných tlačivách dostanete od učiteliek vo Vašich triedach. Upozorňujeme, že prevádzka u nás je od 6,30 hod. do 16,30 hod. Tešíme sa na stretnutie s Vami   

Read More

Oznam o zmene výšky poplatku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD

Riaditeľ školy v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008 Z. z. § 114 ods. 3 určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí vo výške

Read More
27.6.2018 – Športovo-pohybové popoludnie – HÝB SA

27.6.2018 – Športovo-pohybové popoludnie – HÝB SA

Dňa 27.6.2018 si naši žiaci mohli zmerať sily medzi sebou na akcii HÝB SA. Akcia síce bola plánovaná na školskom dvore ale počasie nám neprialo a preto sme museli zvoliť náhradný program. Vychovávatelia si preto museli pripraviť stanovištia len v budove

Read More
Safari park – SP detí

Safari park – SP detí

Naše internátne sluchovo postihnuté detí navštívili Safari Park v Prešove v OC Koral a ocitli sa tak v detskom svete zábavy, adrenalínu a prekvapení. Foto: https://photos.app.goo.gl/R1edz8YJD1nQBvTb7

Read More
Turistický výlet na Kamenický hrad 2018

Turistický výlet na Kamenický hrad 2018

Foto: https://photos.app.goo.gl/YnZuea99Rwr8v1Rx5

Read More

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU