Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Aktuálne oznamy:

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia!Oznamujem vám, že dňa 24.05.2019 (piatok) bude riaditeľské voľno. V tento deň sa nevyučuje.Žiaci ubytovaní v internáte ...

27. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2019)

27. ročník Festivalu záujmovej – umeleckej činnosti detí a mládeže so sluchovým postihnutím (ZUČ 2019)

Vo štvrtok 9. mája 2019 sme odchádzali autobusom do Bratislavy, ktorý zabezpečila nadácia Vlada Kulíška. Cestou sme  sa zastavili v ...

RECYKLUJ A VYHRAJ – MilkAgro

RECYKLUJ A VYHRAJ – MilkAgro

V pondelok 13.5.2019 sme vyhodnotili úspešnú súťaž Milk Agro – Recykluj a vyhraj. Úspešnú preto, že sa zapojilo veľa žiakov ...

6.5.-10.5.2019 – Škola v prírode

6.5.-10.5.2019 – Škola v prírode

Fotogaléria : https://photos.app.goo.gl/uvanvsRty3hj6NoDA

14.5.2019 – Recitačná súťaž

14.5.2019 – Recitačná súťaž

Fotogaléria zo súťaže https://photos.google.com/album/AF1QipPQijwxPr1pN7rkBZWkJ-mW0zeY0l69YPaLkTem

Výstava SVET OKOLO NÁS

Výstava SVET OKOLO NÁS

Milé kolegyne, kolegovia ďakujeme všetkým učiteľkám materských škôl, ktoré sa do súťaže zapojili. Vernisáž výstavy bude ...

Scénické čítanie – ŠKD

Scénické čítanie – ŠKD

Dňa 14.mája 2019 sa deti z II.odd. ŠKD (Pr.B+Pr.E) zúčastnili scénického čítania s tetou Jarkou v knižnici P.O.Hviezdoslava. Témou ...

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019 / 2020

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2019 / 2020

Zoznam uchádzačov o štúdium na SOŠ polytechnickej v školskom roku 2019/2020 podľa výsledkov prijímacieho konania p.č. kód ...

Inštalácia búdok pre netopiere a dážďovníky

Inštalácia búdok pre netopiere a dážďovníky

V areáli našej školy pribudli dve nové búdky: jedna pre netopiere a druhá pre dážďovníky. Nainštaloval ich Ing. Martin Ceľuch, ...

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“

Dňa 30. apríla 2019 sa žiaci 2. stupňa ZŠ pre žiakov s NKS zúčastnili súťaže v prednese poézie. Do recitačnej súťaže vybrali ...

Z rozprávky do rozprávky – MŠ

Z rozprávky do rozprávky – MŠ

Dňa 15.4. 2019 sa konala školská akcia MŠ: Z rozprávky do rozprávky. Deti privítal Ferdo mravec /D. Kizeková/ so zvučkou večerníčka. ...

Návšteva planetária – MŠ

Návšteva planetária – MŠ

Dňa 24. 4.2019 sme spolu s deťmi materskej školy navštívili planetárium v Prešove. Po tom, ako sme si vo veľkej zasadačke pozreli rozprávku ...

Olympiáda v Anglickom jazyku tried NKS

Olympiáda v Anglickom jazyku tried NKS

Dňa 12. apríla 2019 sa pod vedením učiteľov Mgr. Belanskej a Mgr. Štúra v našej škole uskutočnila súťažná previerka nadobudnutých ...

Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom

Atletický festival pre deti s Downovým syndrómom

Dňa 12.4.2019 o 9.00 hod. sa v športovej hale zišli deti s Downovým syndrómom vo výbornej nálade, s chuťou športovať a súťažiť. ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU