Vitajte

Vitajte na vynovenej stránke našej školy. Stále pracujeme na jej vylepšení tak, aby ste mali prístup k najaktuálnejším informáciám o našej škole.

Aktuálne oznamy:

Exkurzia – Košice 9.ročník

Exkurzia – Košice 9.ročník

Dňa 22.10.2019 sme sa žiaci, 9.A triedy, zúčastnili exkurzie pod vedením p. uč. Čajkovej a p. uč. Hambalekovej. Cestovali sme vlakom a vš ...

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľ školy dáva v dňoch 14. a 15. novembra 2019 riaditeľské voľno pre 1.stupeň ZŠ NKS (príp. – 4.ročník) a pre žiakov ubytovaných naá ...

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2018/2019. Správa je v ...

Deaflympijské dni 2019 – M-SR nepočujúcich v st.tenise a v atletike

Deaflympijské dni 2019 – M-SR nepočujúcich v st.tenise a v atletike

V dňoch 8. – 11.10.2019 sa 5 žiakov našej školy zúčastnilo Deaflympijské dni 2019 v Bratislave – v dvoch súťažiach : Majstrovstvá Slovenska ...

Cyklistická súťaž BESIP 2019 vo Valašskom Meziříčí (CZ)

Cyklistická súťaž BESIP 2019 vo Valašskom Meziříčí (CZ)

V dňoch 26. a 27. septembra 2019 zorganizovala naša družobná škola vo Valašskom Meziříčí cyklistickú súťaž, na ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci. ...

Plody zeme

Plody zeme

V priestoroch našej školy sme spolu zo žiakmi otvorili ďalší ročník výstavy Plody zeme. Výstava ovocia a zeleniny z našich záhrad bola umiestnená vo ...

Pokračujeme v projekte „Zeleninkové šialenstvo“

Pokračujeme v projekte „Zeleninkové šialenstvo“

Každú stredu sa deti z triedy MŠ – C stretávajú v malej jedálni školy, aby sa zasvätili do tajomstiev kuchárskeho remesla, spoznávania jednotlivých ...

Výsledky volieb do Rady školy

Výsledky volieb do Rady školy

Výsledky volieb členov do Rady školy za pedagogických zamestnancov, ktoré sa konali dňa 1.októbra 2019 Poradie: Marcel Wielek Mgr. Patrícia Maňaková ...

Vyhrali sme projekt

Vyhrali sme projekt

Náš projekt  „Komunikujeme a žijeme bez bariér“ zapojeného do 6.edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco  vyhral v ...

Rodičovská rada

Rodičovská rada

Milí rodičia. Srdečne Vás pozývame na rodičovskú radu (stretnutie triednych dôverníkov) dňa 8.10.2019 o 16.00 hod.v zborovni školy. Tešíme sa na Va ...

Deň s kochleárnymi implantátmi a načúvacími aparátmi

Deň s kochleárnymi implantátmi a načúvacími aparátmi

Milí rodičia, milé kolegyne a kolegovia, ktorí pracujete s rodinami s deťmi s poruchou sluchu. Ak sa chcete dozvedieť viac o kochleárnych implant ...

Voľby do Rady školy

Voľby do Rady školy

1.10. (utorok) 2019 Pedagogickí zamestnanci 9.45 – 12.00 hod. zborovňa školy Nepedagogickí zamestnanci 9.45 – 12.00 hod. zborovňa školy ...

Projekt – Zeleninkové šialenstvo

Projekt – Zeleninkové šialenstvo

Deti. materskej školy v triede – C sa od septembra 2019 úspešne zapojili do projektu „Zeleninkové šialenstvo“. Ide o preventívny ...

Oznam o krúžkoch

Oznam o krúžkoch

Vážení rodičia, v prílohe si môžete prezrieť ponuku krúžkov, ktoré budú realizované na našej škole. Na vybraný krúžok odovzdáte Vzdelávací poukaz, ...

2% dane pre OZ

Aj tento rok máte možnosť darovať 2 % dane pre naše občianske združenie Priatelia sluchovo postihnutých detí (OZ PSPD). Info je na odkaz

Čo budeme robiť?

Jedálny lístok

Zaujímavosti:

Prečo sme ako motív našej stránky zvolili ruky? Ruky sú potrebné pre komunikáciu Nepočujúcich. Sú jazykom pre dorozumievanie. Rukami si všetci ľudia vedia povedať veľa dôležitého.

cvicna skola PU