V mesiaci marci si deti z tried  MŠ opäť užili stretnutie so psíkom a kanisterapeutkou p. Jankou Hristovou, ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním relaxačných terapií.  Stretnutie bolo obojstranne príjemné a užitočné, pretože poskytlo všetkým fyzický kontakt, psychickú pohodu, upokojujúce a liečivé účinky. Zblíženie so psíkom zmiernilo bariéry, odbúralo strach a zlepšilo komunikáciu. Deti mali možnosť zdieľať osobný priestor psíka, vyskúšať si kráčať so psíkom po boku na vôdzke, obliecť ho do vesty, vyzliecť, dať mu napiť z fľaše, či ponúknuť mu drobnú maškrtu. Dokázali psíkovi gúľať i schovávať loptičku, naučiť psíka preliezť tunelom, aj ľahnúť si k nemu, objať ho, cítiť jeho teplo, dýchanie. V hrách boli využívané aj interaktívne hračky, ktoré zabavili deti aj psíka.

Štyri labky pomáhajú… / Google Photos
Štyri labky pomáhajú…