Marec sa už oddávna spája nielen s príchodom jari, etapy, kedy sa príroda znova prebúdza k životu, ale aj s túžbou po získavaní nových vedomosti. Každoročne je teda mesiac marec venovaný knihám. Aj tento rok vychovávatelia pripravili pre deti v školskom klube zaujímavý program, v ktorom prepojili klasické čítanie s aktivizujúcimi metódami práce s knihou. Námety na tieto aktivity mali vychovávatelia k dispozícii v kabinete ŠKD. Knihám  a ich významu bola venovaná aj nástenka pri vstupe do vestibulu školy.

Prípravkári si prostredníctvom čítania kníh, prerozprávali dej rozprávky a ku každej rozprávke ilustrovali obrázok, ktorý potom vložili na konci mesiaca, každý do svojej vlastnej ilustrovanej knihy. Dozvedeli sa aj o tom, kto knihy píše, kto do nich kreslí. Spolu vypracovali aj vlastné leporelá, obrázkové čítanie a naučili sa vytvoriť aj záložku do knihy. Absolvovali aj deň s H.CH. Andersenom, kde im  vždy jednu rozprávku prečítali pán riaditeľ, pani učiteľky z 2. stupňa, pani kuchárka, pani upratovačka. Mali na sebe oblečené aj kostýmy a každý z nich predstavoval nejakú rozprávkovú bytosť. Tak sa počas jedného dňa ocitli v rozprávkovej krajine plnej rozprávkových bytostí.

Prváci a druháci si počas návštevy školskej knižnice  pozreli prezentáciu o vzniku knihy, kto všetko sa na vzniku knihy podieľa a aká je ich úloha. Kto je spisovateľ, umelecký riaditeľ, grafik, fotograf, redaktor, ilustrátor, korektor a vedúci výroby. Vyrobili si špeciálnou technikou vlastný papier do knihy, ktorý potom použili pri výrobe vlastnej knihy a záložiek do knihy.

Tretiaci navštívili školskú knižnicu, kde sa prostredníctvom prezentácie, obohatenej krátkymi videami s názornými príkladmi, oboznámili s rôznymi druhmi kníh. Deti so záujmom kládli množstvo otázok a každý z nich mal možnosť vypracovať pracovný list venovaný knihe Danka a Janka. V rámci ŠKD si každý žiak priniesol vlastnú knihu z domu a oboznámil s ňou svojich spolužiakov.

Deti zo ŠZŠ si mesiac knihy pripomenuli viacerými aktivitami. Zhotovili záložky do knihy, navštívili školskú knižnicu, prezerali s porozumením rozprávkové knihy a počúvali rozprávky, ktoré im na pokračovanie čítala pani vychovávateľka.

Výsledkom aktivity dvoch vychovávateliek Mgr. Márie Maďarovej a PhDr. Tatiany Vargovej vznikla v areáli školy aj krásna drevená búdka na knihy, v ktorej si budú môcť žiaci pravidelne vymieňať knihy a tým ďalej rozširovať svoje poznatky o knihách. Veríme, že návšteva školskej knižnice, všetky tvorivé aktivity a hlavne vôňa a čaro kníh boli a budú pre naše deti veľkým obohatením.

Marec – mesiac knihy