Jar sa začala už v marci, ale veľké jarné upratovanie na internáte sme stihli urobiť skôr už 7.3.2024 až 21.3.2024 , pretože bolo pekné počasie. Všetky deti sa chopili hrablí, metiel, lopatiek, fúrikov a spolu s nami vychovávateľmi sa pustili do veľkého upratovania v areáli internátu. Vyčistili sme všetky odpadky, ktoré sa povaľovali na zemi, staré lístie a konáre v priekopách, ako aj štrk, piesok a lístie na chodníku pred našou školou.

Jarné upratovanie v školskom internáte / Google Photos
Veľké jarné upratovanie – ŠI