22. marec je vyhlásený za Svetový deň vody. Aj my v školskom internáte si uvedomujeme, aké dôležité je upozorňovať na to, ako voda súvisí so všetkými oblasťami nášho života. Ku Dňu vody si naši vychovávatelia pripravili zaujímavú prezentáciu, v rámci ktorej sa žiaci počas prezentácie dozvedeli o kolobehu vody v prírode, o význame vody pre život človeka a o dôležitosti ochrany zdrojov pitnej vody.

Všetci sa aktívne a so záujmom zapájali do aktivít, prezentovali svoje skúsenosti a získané vedomosti a na záver sme ich vyskúšali odpoveďami na otázky.

 

Svetový deň vody – ŠI '24 / Google Photos
Svetový deň vody v ŠI