Deti z materskej školy sa v mesiaci január zúčastnili Kurzu korčuľovania v PWG Aréne. Prvé dotyky s ľadovou plochou boli náročné a bolestivé. Nie jedna slza spadla na ľad, ako aj modriny pribudli na detskom telíčku. Prekonávali svoj vlastný strach, ovládali lokomočné pohyby, riadili svoje telo, ku čomu im pomáhala hrazdička, ktorú na konci kurzu už nepotrebovali. Vyskúšali si rôzne korčuliarske prvky, ktoré zvládli skvelé. Šťastný úsmev pri odovzdávaní medailí a diplomov bol pre nás veľkým zadosťučinením.

Video z prvého dňa:

https://youtu.be/JbuQhk9Xmis?feature=shared

Video z druhého dňa:

https://youtu.be/vw6hQPwVimk?si=90uhPcyQWxr_EjXz

Video z tretieho dňa:

https://youtu.be/75PoS3Ly_8w?si=YNLQAM2ZYItnfTTb

Foto z akcie:

https://photos.app.goo.gl/4Wc6tQUrW4zn3P6z6

Kurz korčuľovania v materskej škole