Žiaci a študenti, ktorí sú ubytovaní na internáte Spojenej školy Pavla Sabadoša
internátnej, po návrate z „predĺžených“ vianočných prázdnin mali netradične novoročnú
štedrú večeru až 18.1.2024. Nejde o novú tradíciu, ale o presun tradičného podujatia, ktoré sa
každoročne koná pred Vianocami. V minulom kalendárnom roku sa však toto podujatie
neuskutočnilo, pretože nám ochoreli tety kuchárky a internát bol dva týždne zatvorený. Ale,
aby sme na túto milú tradíciu nezanevreli, zrealizovali sme ju na začiatku nového
kalendárneho roku. Podujatie sa začalo krátkym hudobným vystúpením žiakov s pesničkou
Mira Jaroša: Vianoce. Nasledoval slávnostný príhovor p. riaditeľa Mgr. Dušana Švoňavu,
ktorým privítal žiakov v škole v novom kalendárnom roku 2024. Potom sa začala bohatá
a skutočne štedrá večera, ktorá spravila všetkým obrovskú radosť.

Novoročná štedrá večera / Google Photos
Netradičná novoročná štedrá večera