Dňa 22 – 26.01.2024 sa uskutočnila akcia pod názvom: Hľadá sa talent v ŠKD.

Cieľom tejto akcie, bolo zmonitorovanie šikovnosti a tvorivosti našich detí, ktoré môžu reprezentovať našu školu na rôznych školských aj mimo školských aktivitách.

Akcia prebiehala po jednotlivých oddeleniach. Úlohou vychovávateľov bolo objektívne zhodnotiť schopnosti a zručnosti svojich deti v triede. Detí spievali, tancovali, recitovali, kreslili a tvorili. Akcia sa vyhodnotila v piatok (pomocou písomného hárku, ktorý obsahoval triedu, vek, meno a talent dieťaťa). Najtalentovanejšie deti boli ocenené malými darčekmi.

Ďakujem všetkým pedagógom za spoluprácu a deťom za aktivitu a tvorivosť.

Fotky:

Hľadá sa talent v ŠKD / Google Photos
Hľadá sa talent v ŠKD