O blahodárnych účinkoch canisterapie na psychiku aj fyzično detí sme sa mohli presvedčiť pri opätovnej návšteve  canisterapeutky Janky Hristovej a jej psíkov.

Deti boli zvedavé, čo si pre nich tentokrát teta Janka so psíkom pripravila.

V hre aj aktivitách si deti  precvičili jemnú motoriku – odmeňovaním psa malými granulami, česaním srsti, napájaním vodou, nasádzaním a rozopínaním obojka, kotúľaním  i schovávaním loptičky. Vodili psíka na vôdzke, kráčali slalomom po stopách psa  pre podporu hrubej motoriky.Vyskúšali si aj polohovanie s pudlíkom a prijímanie jeho tepla a energie.

Stretnutie viedlo k upokojeniu k navodeniu krásnych pocitov, zvýšeniu komunikatívnosti, povzbudilo k aktívnejšej socializácii, k prekonávaniu rečových a emočných porúch i zvládaniu pocitov úzkosti.

Ďakujeme teta Janka

New item by Pavla Sabadosa / Google Photos
Canisterapia v MŠ