V dňoch 11. a 12. apríla 2023 prebehlo na našej škole aktualizačné vzdelávanie koncipované ako súbor prednášok pod názvom „Môžeme pomôcť detom s PAS, aby dali svojmu svetu zmysel“. Podnetné a obsažné prednášky pedopsychiatričky MUDr. Terézie Rosenbergerovej boli venované deťom s poruchami autistického spektra. Inšpiratívne priklady z praxe obohatili našich pedagogických zamestnancov a dali veľa impulzov k ďalšiemu štúdiu tejto problematiky.

Aktualizačné vzdelávanie, súbor prednášok o deťoch s PAS