Marec – mesiac knihy

Marec sa už oddávna spája nielen s príchodom jari, etapy, kedy sa príroda znova prebúdza k životu, ale aj s túžbou po získavaní nových vedomosti. Každoročne je teda mesiac marec venovaný knihám. Aj tento rok vychovávatelia pripravili pre deti v školskom klube detí zaujímavý program, v ktorom prepojili klasické čítanie s modernými technológiami.

Prípravkári sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o tajomstvách knihy, kto knihy píše a kto do nich kreslí. Zároveň si zvolili svoju obľúbenú knihu a nakreslili k nej obrázok, ktorý knihu vystihuje. V prípravných ročníkoch si spoločne urobili vlastné leporelá o najobľúbenejších rozprávkach a nezvyčajné záložky do knihy. Spolu si prečítali rozprávku O dvanástich mesiačikoch a porozprávali sa o jednotlivých ročných obdobiach a spoločne vytvorilioriginálnu obrázkovú knihu. 

Prváci a druháci si počas návštevy školskej knižnice  pozreli prezentáciu o vzniku knihy, kto všetko sa na vzniku knihy podieľa a aká je ich úloha. Kto je spisovateľ, umelecký riaditeľ, grafik, fotograf, redaktor, ilustrátor, korektor a vedúci výroby. Vyrobili si vlastné záložky a vyhotovili aj vlastnú kreslenú knihu.

Tretiaci spolu s prvákmi navštívili školskú knižnicu, kde sa prostredníctvom prezentácie, obohatenej krátkymi videami s názornými príkladmi, oboznámili s históriou vývoja písma, rôznymi typmi písma a s objavom kníhtlače. Deti so záujmom kládli množstvo otázok a pomocou jednoduchých kvízových otázok, ktoré boli taktiež súčasťou prezentácie, si osvojili poznatky súvisiace s našou témou. A zároveň si pripravili záložky do kníh a nakreslili obľúbenú postavičku z prečítanej knihy. 

Deti zo ŠZŠ si mesiac knihy pripomenuli viacerými aktivitami. Zhotovili záložky do knihy, navštívili školskú knižnicu, prezerali s porozumením rozprávkové knihy a počúvali rozprávky, ktoré im na pokračovanie čítala vychovávateľka. 

Veríme, že návšteva školskej knižnice, všetky tvorivé aktivitya hlavne vôňa a čaro kníh boli pre naše deti veľkým obohatením.

Link na fotky tu v odkaze

https://photos.app.goo.gl/Z7mivnWxpv9KRBa36

Marec – mesiac knihy v ŠKD