1. miesto  a 1 300 eur pre OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí v 12.edícií grantového programu Tesco “ Vy rozhodujete, my pomáhame „
Financie na projekt “ Pomôž mi rozprávať… “ budú použité na didaktické, logopedické pomôcky a vybavenie do školskej knižnice pre deti s NKS a sluchovým postihnutím.
pspd23
1. miesto pre OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí od nadácie Tesco