Pod týmto názvom sa dňa 30.3.2023 uskutočnila Prehliadka dramatickej tvorivosti deti,  mládeže
a dospelých s mentálnym a iným zdravotným znevýhodnením. Organizátorom prehliadky bola
Spojená škola internátna vo Vranove nad Topľou. Našu školu reprezentoval žiak ŠZŠ Stanko Alžo
z triedy A 2. Podujatie bolo pre nás veľkým odborným kultúrnym a emotívnym zážitkom.

Integrácia s gráciou