Vo štvrtok 30. marca 2023 boli u nás na exkurzii študenti Fakulty zdravotníckych odborov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť – záchranár. Cieľom ich exkurzie bolo oboznámiť sa s formami komunikácie s osobami so sluchovým postihnutím. Mali možnosť komunikovať so žiakmi so sluchovým postihnutím aj s mentálnym postihnutím pri ukážkach prvej pomoci, ktoré predviedli našim žiakom. Žiaci mali možnosť vyskúšať si resuscitáciu na figuríne, obväzovú techniku aj záchranárske oblečenie.

Návšteva študentov – záchranárov / Google Photos
Návšteva študentov – záchranárov