POĎAKOVANIE

Pán Marián Kovaľ navštívil našu školu s nevšedným darom. Daroval nám stolové kalendáre „Modlitby v posunkovom jazyku“, ktorého je autorom. Zároveň sme prijali sponzorský dar vo výške 100 Eur na nákup výchovno-vzdelávacích pomôcok pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím.

Kalendáre nám budú v triedach, v kabinetoch, v denných izbách internáte, v kanceláriách a ďalších školských priestoroch pripomínať tento dar po celý rok.

Ďakujeme.

Kontakt na autora tohto projektu: kalendartlmocnik@gmail.com

„Šťastný je ten, kto pochopil, že šťastie spočíva v snahe robiť šťastnými iných“