OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí sa v hlasovaní v 11. edícií grantového programu Nadačného fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ uspelo so svojim projektom na 2. mieste.
Suma 600,00 € bola využitá na kroje pre deti sluchovým postihnutím a NKS, ktoré sa budú využívať pri reprezentovaní žiakov na ZUČ a iných podujatiach.

 

 

pspd22

„Vy rozhodujete, my pomáhame“
Tagy: