Informácie o poplatkoch v materskej škole pre školský rok 2022/2023 je na odkaze: Informácie o poplatkoch v materskej škole na školský rok 2022/2023

Informácie o poplatkoch v ŠKD pre školský rok 2022/2023 je na odkaze: Informácie o poplatkoch v školskom klube detí na školský rok 2022/2023

Aktualizované informácie ohľadom platieb v MŠ a ŠKD pre šk.rok 2022/2023