VÁŽENÍ RODIČIA,

  • ZÁPISNÉ LÍSTKY NA STRAVU je potrebné doručiť vedúcej školskej jedálne alebo na sekretariát školy do augusta 2022 !!! Noví stravníci: jednorazový poplatok za čip: 3,-€.

Číslo účtu na stravu je SK 12 8180 0000 0070 0026 7735.

Výška platby je uvedené na stránke školy: https://spojenaskola.info/wp-content/uploads/2022/06/SJ_Scan-mesacna-platba.pdf

  • Odhlasovanie zo stravy bude možné aj cez aplikáciu v mobilnom telefóne. Zákonný zástupca si stiahne aplikáciu Strava alebo si ju stiahne cez QR kód (v prílohe) a u vedúcej školskej jedálne si vyžiada prihlasovacie údaje!

DOPRAVNÉ do 5. septembra 2022!!!

  • Žiaci, ktorí majú nárok na preplácanie dopravného, musia priniesť dopravné návratka /tlačivo je na stránke školy/ lekárske potvrdenie(výmenný lístok od pediatra s dátumom 09/2022), ak im zdravotný stav neumožňuje prepravu hromadnou dopravou v šk. roku 2022/2023.

V Prešove, 18. 08. 2022                                                                                                    Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy

PRÍLOHA:

Oznam stravné a dopravné 2022