Dňa 5.9.2022 o 8,30 hod. bude pred školou slávnostné otvorenie školského roka.
Rodičia po odovzdaní potrebnej dokumentácie triednej učiteľke si môžu deti zobrať domov.
Prevádzka MŠ a ŠKD bude do 16,30 h.
Potrebná dokumentácia je uvedená na stránke školy: https://spojenaskola.info/informacie-pre-skolsky-rok-2022-23/

Žiadame všetkých rodičov, ktorí majú prístupové údaje na školský EduPage, aby pred nástupom do školy 5.9.2022 vyplnili Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
Rodičia nových žiakov si toto tlačivo vytlačia a vyplnené odovzdajú triednej učiteľke.

Rodičia žiakov, ktorí budú ubytovaní v internáte vybavia s tým spojená náležitosti:
vedúca jedálne – zaplatenie poplatku za stravu alebo potvrdenie platby na účet
sociálna pracovníčka – zaplatenie poplatku za internát alebo potvrdenie platby na účet, odovzdanie potrebných dokumentov k dopravnému
zástupkyňa riaditeľa Mgr. Pavlovská – podpísanie a prevzatie rozhodnutia o prijatí na školský internát a o určení výšky poplatku; podpísanie poučenia o školskom poriadku a o zásadách o bezpečnosti; odovzdanie liekov, ktoré žiak užíva pravidelne.
Od všetkých vyššie uvedených osôb rodič dostane podpis, s ktorými pôjde za triednou učiteľkou

vedenie školy

Informácie k novému školskému roku 2022/2023