Dňa 10. júna 2021 sa žiaci 4.A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Renáty Maňkošovej a Mgr. Moniky Čajkovej zúčastnili exkurzie s názvom Spoznávanie prírodných spoločenstiev – spoločenstvo lesa.

Žiaci navštívili Školské lesy na Cemjate.

Exkurzia bola pre deti obohacujúca, zaujímavá. Priamo v lese si overili svoje vedomosti, ktoré sa predtým naučili v školskej lavici. Spoznávali jednotlivé druhy stromov, rastliny, živočíchy.

Náučným chodníkom na Cemjate nás sprevádzal správca Školských lesov Ing. Peter Kormoš. Rozprával pútavým spôsobom o význame lesa, videli sme lesnú škôlku, aj chránené živočíchy.

Dozvedeli sme sa, ako jedľa biela bojuje o svoje miesto v lese a ako jej lesníci pomáhajú, videli sme, ako sa ťaží drevo a ako sa spracováva. Pohladili sme si kone, ktoré niekedy pomáhali lesníkom v ich práci.

V závere sa všetci tešili z vlastnoručne na ohni opečených špekáčikov.

Ďakujeme za príjemne strávený deň.

Mgr. Renáta Maňkošová
Mgr. Monika Čajková

 

Návšteva – Školské lesy, Cemjata / Google Photos

Návšteva – školské lesy, Cemjata