Dňa 01.06.2021 sme si všetci na celom svete pripomenuli Medzinárodný deň detí. Deti sa na tento deň vždy veľmi tešia.

V ŠKD si každá trieda pripravila vlastný program, ktorý prezentovala v rámci svojich schopností. Deti si s radosťou kreslili, strihali, lepili, tancovali, vyrábali tričká a medzi sebou aj súťažili.

Po skončení oddychovo-zábavnej činnosti boli všetci ocenení sladkou odmenou.

Na záver popoludnia si každá trieda urobila aj malé pohostenie.

Hlavným cieľom tohto dňa bolo, aby každé dieťa bolo šťastné, veselé, milované a s úsmevom na tvári odchádzalo domov.

Zodpovední koordinátori akcie: Mgr. Viera Lešková, Alica Zubková, PhDr. Tatiana Vargová

Fotoalbum: https://photos.app.goo.gl/TEWghRFwBLAKWUC7A

 

Medzinárodný deň detí