Vážení rodičia,
 
v piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020 budú prázdniny, škola bude zatvorená.

Na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 10. novembra 2020 sa začína školské vyučovanie v 5.- 9. ročníku v základnej škole a špeciálnej základnej škole.
Tiež sa obnovuje prevádzka školského internátu – žiaci môžu prísť do internátu v utorok, kedy sa začína vyučovanie.

V rámci prevencie šírenia nákazy COVID-19, Vás riaditeľ školy chce požiadať, aby ste svoje deti staršie ako 10 rokov dali otestovať v 2. kole testovania a pri nástupe do školy 10. novembra 2020 predložili Certifikát s negatívnym výsledkom testu a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Žiaci s bydliskom v okrese, kde nebude prebiehať 2. kolo testovania predložia Certifikát s negatívnym výsledkom testu z 1. kola plošného testovania.
Zároveň žiadame zákonného zástupcu pri vstupe do budovy, aby sa preukázal Certifikátom o negatívnom výsledku testu poverenému zamestnancovi školy.
Toto opatrenie robíme s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť učiteľov a žiakov.

riaditeľ školy
INFORMÁCIE PRE RODIČOV