Vážení rodičia a zamestnanci,
oznamujeme Vám zmenu v prevádzke školy – internát školy bude v prevádzke až od stredy 18. novembra 2020!! 
Žiaci ubytovaní v internáte majú riaditeľské voľno.
Žiaci, ktorí sú ubytovaní v internáte pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

Pre denne dochádzajúcich žiakov 5. -9. ročníka začína vyučovanie v utorok 10. novembra 2020

INFORMÁCIE PRE RODIČOV – zmena prevádzky školy