Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávame niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

Toto sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:
Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ
Vyhláška ÚVZ č. 15: https://bit.ly/37X4bqP
Vyhláška ÚVZ č. 16: https://bit.ly/2HSqSlm
 
Základné́ princípy:
*Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
*Negatívny človek: Nosí́ pri sebe potvrdenie, ktoré́ sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už̌ vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí́ človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
*Netestovaný́ človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený́ do vonkajších a vnútorných priestorov školy (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú́ 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň̌ dodrží́ lehota 10 dní
 
Čiže:
– Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ
– Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy. Predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – platné od 3.11.2020 – nájdete v prílohe  a na stránke školy
– Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy – do vonkajších a vnútorných priestorov školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť̌ žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)
– Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.
– Učiteľ bol na teste je negatívny, môže byť vpustený do objektu školy. Predkladá Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti – platné od 3.11.2020 – nájdete v prílohe

Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam…/
ŠKOLA A VÝSLEDKY TESTOVANIA