Od pondelka 26. októbra 2020 budú na mesiac zatvorené všetky školy na Slovensku s výnimkou prvého stupňa základných a špeciálnych základných škôl, materských škôl a jaslí.
Na našej škole bude zatvorený 2. stupeň základnej a špeciálnej základnej školy, stredná škola, odborné učilište a internát!!!

1. Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu druhý stupeň základnej školy, druhý stupeň špeciálnej základnej školy, stredná škola a odborné učilište.
2. Materská škola a prvý stupeň základnej školy, prvý stupeň špecialnej školy ostávajú na prezenčnej výučbe (denná dochádzka do školy).
3. Zmena prázdnin:
Jesenné prázdniny budú v piatok 30. októbra a v pondelok 2. novembra 2020
Nové prázdniny budú v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020

Mgr. Peter Borovský, riaditeľ školy
OZNAM