Vážení rodičia,
v dňoch 30.10. – 8.11.2020 bude materská škola uzavretá Úradom verejného zdravotníctva z dôvodu výskytu COVID-19 u zamestnancov materskej školy.
Vaše deti budú v karanténe, sledujte ich zdravotný stav a riaďte sa dokumentom „Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?“, ktorý je uvedený v prílohe tohto oznamu.
Pri nástupe do materskej školy po karanténe ste povinní predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie od detského lekára.

riaditeľstvo školy

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19

Oznam pre deti MŠ