Počet obsadených a voľných miest po 1. kole prijímacieho konania

 

Riaditeľstvo školy oznamuje stav obsadených a voľných miest po 1. kole prijímacieho konania:

 

Stredná odborná škola polytechnická pre žiakov so sluchovým postihnutím

ako organizačná zložka Spojenej školy P. Sabadoša internátnej, Duklianska 2, 080 76 Prešov

 Prehľad počtu obsadených a voľných miest po 1. kole  prijímacieho konania

 

Kód a názov odboru

Počet obsadených miest

Počet voľných miest

učebný odbor

6494 G 00 služby a domáce práce

7

3

študijný odbor

3447 K 00 grafik digitálnych médií

9

1

 

  1. kolo prijímacieho konania

Na obsadenie týchto miest vyhlasuje riaditeľ školy 2. kolo prijímacieho konania. Prihlášky je potrebné doručiť do 19. júna 2020 na adresu školy.

Oznámenie o počte voľných miest