Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si vám zaslať informácie o predĺžení platnosti zľavy na dopravu na Preukaze študenta ISIC/EURO<26 pre školský rok 2020/21. Preukaz funguje aj ako čipová karta na dopravu, pričom študent predlžuje platnosť zľavy na dopravu formou zaslania SMS.

Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

  1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
  2. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
  3. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

INFORMÁCIA PRE ŠKOLY:

Pre prípad, ak študent zašle SMS a nemá si kde priložiť preukaz k terminálu (naša škola nemá terminál), dohadujeme s dopravcami predĺženie platnosti zliav nasledovne:

  • Železnice Slovenskej republiky – platnosť zľavy bude predĺžená do 30.09.2020.
  • Autobusoví dopravcovia (SAD a MHD) – u väčšiny dopravcov bude platnosť zľavy predĺžená do 30.9.2020 (o výnimkách budeme včas informovať).

Odporúčame, aby si študenti štandardne predĺžili platnosť zľavy v doprave a nečakali do septembra, aby mohli využívať plnohodnotne zľavu u každého dopravcu aj počas prázdnin.

O možnostiach prolongácie zľavy na dopravu informujeme študentov aj na informačnom plagáte, ktorý posielame v prílohe – Plagát_prolongácia 2020

Ing. Stanislav Piecka, PhD. ,

produktovo obchodný riaditeľ TransData s.r.o.

Žilina, 1.6.2020

Informácie k ISIC preukazom – „Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021.“