Výsledky volieb členov do Rady školy za pedagogických zamestnancov, ktoré sa konali dňa 1.októbra 2019

Poradie:

  1. Marcel Wielek
  2. Mgr. Patrícia Maňaková-Gáloczyová

 

Výsledky volieb členov do Rady školy za nepedagogických zamestnancov, ktoré sa konali dňa 1.októbra 2019

Poradie:

  1. Mgr. Martina Štúrová

 

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy za študentov, ktoré sa konali dňa 1.októbra 2019

Poradie:

  1. Slavomír Krafčák

 

Výsledky opakovaných volieb zástupcov do Rady školy za rodičov žiakov, ktoré sa konali dňa 2.októbra 2019

Poradie:

  1. Jana Koščová – Fedáková
  2. Radomír Kizek
  3. Mária Špíková
Výsledky volieb do Rady školy