Náš projekt  „Komunikujeme a žijeme bez bariér“ zapojeného do 6.edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ Nadačného fondu Tesco  vyhral v hlasovaní zákazníkov v Hypermarkete Tesco Prešov 1. miesto (28 125 hlasov). Týmto sme získali pre žiakov so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou finančnú podporu 1300 EUR na floorbalové vybavenie.

pspd19

Vyhrali sme projekt