Dňa 30. apríla 2019 sa žiaci 2. stupňa ZŠ pre žiakov s NKS zúčastnili súťaže v prednese poézie. Do recitačnej súťaže vybrali učiteľky slovenského jazyka a literatúry – Mgr. Milena Belanská, Mgr. Jana Hlubovičová a Mgr Patrícia maňáková Gálóczyová dvanásť súťažiacich, ktorí postúpili z triednych kôl. Výber poézie bol rozmanitý – od klasiky až po modernú poppoéziu.

Víťazom sa stal Samuel Novotný – žiak 8. A triedy, ktorého na súťaž pripravovala Mgr. Jana Hlubovičová.

Na druhom mieste sa umiestnil Šimon Rákoš – žiak 8. B triedy, ktorého pripravovala Mgr. Milena Belanská.

Tretie miesto v súťaži patrilo žiačke 6. triedy Miriam Galdunovej, ktorú pripravovala Mgr. Jana Hlubovičová.

Zúčastneným recitátorom ďakujeme, rovnako ako porote, ktorú tvorili učiteľky SJL. Ďakujeme aj riaditeľovi školy Mgr. Petrovi Borovskému, ktorý pozorne sledoval výkony recitátorov a odovzdal víťazom diplomy.

Foto: https://photos.app.goo.gl/aW1gjoiaqZX899bH8

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov Kubín“