Dňa 9.4.2019 sa II. oddelenie (Pr.B+Pr.E) ŠKD zúčastnilo ďalšieho z  pravidelných stretnutí s tetou Jarkou v knižnici P.O.Hviezdoslava pri tvorivom čítaní. Tentokrát sme sa schovali v pomyselnom lese, kde sme počúvali a pozorovali vtáky a zvieratká. Veľa sme sa o našich lesných kamarátov dozvedeli….aj sme sa čo to naučili v ich jazyku…čvirik, čvirik…….

PaedDr. Zuzana Kollárová

Fotky: https://photos.app.goo.gl/fEWAeFPvwThY955JA

Tvorivé čítanie