Dňa 9.4.2019 o 14:00 hod. sa konala prezentácia výrobkov, ktoré zhotovili žiaci z recyklovaných materiálov. Prehliadka výrobkov a následné ocenenie prebiehalo jednotlivo po triedach. Triedy boli ocenené rovnako – sada fixiek do každej triedy. Do tvorivej činnosti sa zapojili všetky deti zo školského klubu. Vo vestibule školy sme vystavili práce žiakov, ktoré obdivujú okoloidúci pedagógovia aj rodičia. Táto akcia nám ukázala, že aj z odpadového materiálu sa dajú tvorivou činnosťou vyrobiť pekné dielka.

Maria Nina Sláviková Klimek a ostatní vychovávatelia

Fotoalbum : https://photos.app.goo.gl/UNPLzpJeAecL4YtX8

Recyklované umenie