Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila akcia II.oddelenia (Pr.B+Pr.E) ŠKD  pod názvom Čítajme deťom. Ambíciou podujatia bolo ponúknuť pohľad a vzťah ku knihám samotných  rodičov, starých rodičov, či súrodencov, ktorí prišli deťom porozprávať a prečítať z kníh, pre nich najobľúbenejších. Odmenou pre dospelých bola dramatizácia autorskej rozprávky Pr.B „Mrakoš a zvieratká“. Deti v nej preukázali výborné dramatické schopnosti a predovšetkým napredujúci rečový pokrok. V závere sme si všetci pochutnávali na dobrotách, ktoré pre nás pripravili mamičky detí. Touto cestou ďakujem rodičom za spoluprácu.

PaedDr. Zuzana Kollárová 

Čítajme deťom – „Mrakoš a zvieratká“