Dňa 7.3.2019 vo štvrtok o 14:30 hodine sa v telocvični školy uskutoční vystúpenie Dr.Klauna s predstavením KUFOR. Všetci z ŠKD ste srdečne pozvaní.

viac videí a informácií od Dr.Klauna nájdeš tu: https://www.teaterkomika.sk/

Dr.Klaun – predstavenie KUFOR