Workshop s Miroslavom  Kasprzykom

Dňa 13.februára 2019 sa na SŠPSI v Prešove zrealizoval celodenný workshop so známym umelcom Miroslavom Kasprzykom. Workshopu sa zúčastnili talentovaní žiaci so sluchovým hendikepom, rovnako ako aj žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou navštevujúci záujmový útvar dramatickej výchovy spolu s domácimi pedagógmi a pedagógmi z iných škôl. Ambíciou workshopu bol dotyk s pantomímou ako s druhom umenia a jeho možnosti využitia v každodennom živote, nielen pri práci s ľuďmi. Účastníci podujatia mali možnosť precítiť napätosť aj uvoľnenosť svojho tela, prežívať navodené emócie radosti a smútku, zahrať postavu kráľa i žobráka a dotvárať svojou pózou tematické obrazy.

Touto cestou chceme poďakovať p. Vladimírovi  Kulíškovi z Nadácie Počuť srdcom, ktorý v spolupráci s OZ Priatelia sluchovo postihnutých detí tento workshop finančne podporil :o)

PaedDr. Zuzana Kollárová

fotky: https://photos.app.goo.gl/hjLUG9E2hev4EXWDA

Workshop pantomímy – Miro Kasprzyk