Dňa 27.2.2019 sa II.oddelenie ŠKD (triedy Pr.B+Pr.E) zúčastnili akcie pod názvom „Čo zažijeme so starými knihami?“, ktorá sa uskutočnila v knižnici P.O.Hviezdoslava. Deti mali možnosť vidieť krásne priestory knižnice, vypočuť si zaujímavé rozprávanie a v neposlednom rade vyrobiť prvý jarný kvet, či pozdrav zo starých novinových listov. Ďakujeme ochotnej tete „knižničke“, ktorá sa nám po celý čas návštevy ochotne venovala.

PaedDr. Zuzana Kollárová

Čo zažijeme so starými knihami?