Cieľom akcie bolo spoznávať ľudové tradície, spev, tanec, kroje a ľudové zvyky. Malá jedáleň bola bohato vyzdobená tradičnými ľudovými predmetmi a výrobkami detí z celej MŠ. Akciu sme začali krátkou scénkou, rozhovorom dvoch dievčat v šarišskom nárečí. Následne sme privítali speváčku a hudobníka v ľudových krojoch. Zaspievali nám ľudové piesne s doprovodom gajdíc, dvojgajdíc a heligónke. Spoločne sme si zahrali tradičné ľudové detské hry – Mám ručníček mám, Zlatá brána. Chvíle spevu, tanca a hry sme striedali aktivitami:

  1. pletenie vrkočov z lán – pre staršie deti z troch, pre mladšie z dvoch lán
  2. omotávanie šnúrky na korok podľa predkresleného ľudového vzoru
  3. prikladanie drievok – vytváranie ľudového vzoru podľa nákresu
  4. zdobenie tanierov plastovými ozdobami podľa vlastnej fantázie
  5. stáčanie a roztáčanie tkaného koberca
  6. fotenie sa ako Jánošík

Záver akcie sme ukončili sprievodom po areáli a chodbách školy. Nakoniec dostali deti výslužku v podobe makového koláča a náramku s ľudovým vzorom.

fotogaléria:

https://photos.app.goo.gl/8Q9WRbYh1Jerg2WJ2
https://photos.app.goo.gl/8Q9WRbYh1Jerg2WJ2

video:

Ľudové tradície v MŠ