Aj tento rok sme pre našich žiakov pripravili zábavné športovo-súťažné predpoludnie na ktorom si všetci mohli hravou formou dokázať svoju šikovnosť.  Preto sme presne v piatok, 1. júna 2018  pre našich žiakov pripravili rôzne stanovištia aby sme si spoločne užili ich Deň detí.

Fotky:  https://photos.app.goo.gl/BpagGc2qzDaQJ2jSA

Medzinárodný deň detí 2018