Dňa 31. mája 2018 sa uskutočnilo literárno-dramatické pásmo žiakov so sluchovým postihnutím.

Zapojilo sa všetkých osem tried 1. a 2. stupňa ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím. Predniesť báseň, zarecitovať riekanku, zdramatizovať krátku scénku našlo odvahu 21 žiakov. Všetci zúčastnení boli odmenení sladkou odmenou.

Triedy si vyslúžili diplom na pamiatku a knihu na precvičovanie jazýčkov na hodinách logopédie.

Akcia posilnila sebavedomie žiakov a priniesla radosť zo vzájomného stretnutia detí s kamarátmi z iných tried.

Túto akciu finančne podporilo Združenie rodičov.

foto:

Literárno – dramatické pásmo / Google Photos
Literárno – dramatické pásmo žiakov s SP