Kníh je veľmi veľa a kto ich rád pozerá a číta, veľa sa dozvie, zabaví sa,  aj si oddýchne.

 Dňa 30.03.2017 v herni školského klubu  sme  uskutočnili literárno-dramatické dopoludnie v materskej škole pod názvom: „Čo mi kniha rozprávala“.

Námet rozprávky „O pampúšikovi“ sa stal predlohou pre netradičné  literárno-výtvarné spracovanie a prezentovanie sa deťmi ktoré sa  aktívne zapojili a  zážitkovou formou prežili deň s knihou.

  • Deti z triedy MŠ D objavili v knihe básní básničky a niektoré nám aj zarecitovali.
  • S pripravenými rozprávkovými hádankami vystúpili deti z triedy MŠ B.
  • Deti z triedy MŠ A,  vytvorili maľované čítanie – O pampúšikovi  a spoločne  ho s deťmi prečítali.
  • O zábavu sa postarali deti z triedy MŠ C – dramatickým stvárnením postáv i príbehu uvedenej rozprávky.
  • Výrobou pampúšika zo sadry a filmovým spracovaním postupu jeho výroby sa prezentovali deti z triedy MŠ  so SP.

Príjemné strávené dopoludnie  sme zavŕšili darčekom a upečeným pampúšikom pre každé dieťa.

Danka A.

fotky
video:

http://www.magisto.com/embed/Jz89BExEQVokOHgHDmEwCXh7?l=vem&o=w&c=b“

„Čo mi kniha rozprávala“ – literárno dramatické dopoludnie pre MŠ