Cieľom akcie bolo hravou formou deťom priblížiť a pripomenúť  potrebu bezpečnosti na ceste,  ale aj mimo nej.

Pre deti z materskej školy a prípravných ročníkov mestskí policajti v telocvični školy pripravili preventívno – dopravnú akciu, pod názvom „meskáčik pomáha“. Na mobilnom dopravnom ihrisku formou zážitkového učenia si deti mohli vyskúšať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky s využitím bicyklov a kolobežiek. Deti boli nadšené a odchádzali s úsmevom na tvári.

 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20504626/mestski-policajti-pokracuju-v-dopravnej-vychove-deti.html

http://www.presov.sk/oznamy/meskacik-medzi-sluchovo-postihnutymi.html

Meskáčik pomáha