Dňa 28.3.2017 sa v priestoroch jedálne uskutočnilo predstavenie uja Ľuba. Predstavenie bolo vo forme zhudobnenej rozprávky: Snehulienka a 7 trpaslíkov. Rozprávka sa deťom veľmi páčila, zapájali sa s radosťou spevom a tancom. Ujo Ľubo na záver deti vyzval, aby si v triede nakreslili obrázky z rozprávky.

Fotky: https://goo.gl/photos/rgNMSAptgpHBQUts9

Predstavenie uja Ľuba pre MŠ – Snehulienka a sedem trpaslíkov